Вопрос/ответ

[expert_review params=»JTdCJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjJibHVlLTIlMjIlMkMlMjJleHBlcnRfYXZhdGFyJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyZXhwZXJ0X25hbWUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJleHBlcnRfbGluayUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmV4cGVydF9pZCUyMiUzQSUyMjElMjIlMkMlMjJleHBlcnRfdHlwZSUyMiUzQSUyMmV4cGVydF9pZCUyMiUyQyUyMmV4cGVydF9hdmF0YXJfYWx0JTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyZXhwZXJ0X3Nob3clMjIlM0ExJTJDJTIyZXhwZXJ0X2Rlc2NyaXB0aW9uJTIyJTNBJTIyJUQwJTk4JUQwJUJEJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUI1JUQxJTgyLSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4MCVEMCVCQSVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMyUyMCglRDAlQkUlRDAlQkYlRDElOEIlRDElODIlMjAlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjElRDAlQkUlRDElODIlRDElOEIlMjA5JTIwJUQwJUJCJUQwJUI1JUQxJTgyKSUyQyUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyUyQyUyMCVEMSU4MCVEMSU4MyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyUyMGFyYXp1dmFldi5ydS4lMjIlMkMlMjJleHBlcnRfc2hvd19idXR0b24lMjIlM0ExJTJDJTIyZXhwZXJ0X3Nob3dfYnV0dG9uX3R5cGUlMjIlM0ElMjJwb3B1cCUyMiUyQyUyMmV4cGVydF9xdWVzdGlvbl9idXR0b25fdGV4dCUyMiUzQSUyMiVEMCU5NyVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4QyUyMCVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSUyMiUyQyUyMnF1ZXN0aW9uX2V4dGVybmFsX2xpbmslMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJwb3B1cF91c2VfcGhvbmUlMjIlM0EwJTJDJTIyZXhwZXJ0X3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyZXhwZXJ0X3Nob3dfdGl0bGUlMjIlM0EwJTJDJTIyZXhwZXJ0X3RleHQlMjIlM0ElMjIlRDAlOTclRDAlQjQlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjIlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDElODMlRDAlQjklRDElODIlRDAlQjUhJTIwJUQwJTlEJUQwJUIwJTIwJUQxJThEJUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUI5JTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUI1JTIwJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTg3JUQwJUIwJUQxJThFJTIwJUQwJUIxJUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUJEJUQwJUJFJTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQwJUJCJUQxJThFJUQwJUIxJUQxJThCJUQwJUI1JTIwJUQwJTkyJUQwJUIwJUQxJTg4JUQwJUI4JTIwJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJThCJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJTk4JUQwJUJEJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUI1JUQxJTgyLSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4MCVEMCVCQSVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMyVEMSU4My4lMjAlRDAlOTIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDElOEYlMjAlRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjAlMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlMjAlRDAlQjElRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQjUlMjAlRDElODElRDElODMlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQkEuJTIwJUQwJUE3JUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJThCJTIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJUQwJUI2JUQwJUJDJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQwJUJBJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUJGJUQwJUJBJUQxJTgzLiUyMiUyQyUyMnFhJTIyJTNBJTVCJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMiVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMSU4MyVEMSU4RS4lMjAlRDAlOUMlRDAlQkUlRDAlQjYlRDAlQkQlRDAlQkUlMjAlRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlMjBXb3JkcHJlc3MlMjAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjclRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjklMjAlRDAlOTglRDAlQkQlRDElODIlRDElODAlRDAlQkQlRDAlQjUlRDElODItJUQwJUJDJUQwJUIwJUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUI4JUQwJUJEJTNGJTIyJTJDJTIyYSUyMiUzQSUyMiVEMCU5NyVEMCVCNCVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMSU4MyVEMCVCOSVEMSU4MiVEMCVCNS4lMjAlRDAlOTQlRDAlQjAlMkMlMjAlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQjYlRDAlQkQlRDAlQkUuJTIwJUQwJTk0JUQwJUJCJUQxJThGJTIwJUQxJThEJUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTg1JUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJFJTIwJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI4JUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI1JTIwJUQwJUJGJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUIzJUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJThCLiUyMCVEMCU5RCVEMCVCMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCUyQyUyMFdvb0NvbW1lcmNlJTIwLSUyMCVEMCVCMyVEMCVCOCVEMCVCMSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCNSUyMCVEMSU4MCVEMCVCNSVEMSU4OCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCQSVEMSU4MCVEMSU4QiVEMSU4MiVEMSU4QiVEMCVCQyUyMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCQyUyMCVEMCVCNCVEMCVCQiVEMSU4RiUyMCVEMSU4RCVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCOSUyMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOC4lMjIlN0QlNUQlMkMlMjJxYV9zaG93X3RpdGxlJTIyJTNBMSUyQyUyMnFhX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQwJTkyJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJTIwJUQxJThEJUQwJUJBJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTgwJUQxJTgyJUQxJTgzJTIyJTJDJTIyc2NvcmUlMjIlM0ElNUIlNUQlMkMlMjJzY29yZV9zdW1tYXJ5X3RleHQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJzY29yZV9zdW1tYXJ5X2F2ZXJhZ2UlMjIlM0EwJTJDJTIyc2NvcmVfbWF4JTIyJTNBJTIyNSUyMiUyQyUyMnNjb3JlX3N5bWJvbCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNjb3JlX3RpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyc2NvcmVfc2hvd190aXRsZSUyMiUzQTAlMkMlMjJwbHVzZXMlMjIlM0ElNUIlNUQlMkMlMjJtaW51c2VzJTIyJTNBJTVCJTVEJTJDJTIycGx1c2VzX21pbnVzZXNfc2hvd190aXRsZSUyMiUzQTElMkMlMjJwbHVzZXNfbWludXNlc190aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEMCU5RiVEMCVCQiVEMSU4RSVEMSU4MSVEMSU4QiUyMCVEMCVCOCUyMCVEMCVCQyVEMCVCOCVEMCVCRCVEMSU4MyVEMSU4MSVEMSU4QiUyMiUyQyUyMnBsdXNlc190aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMm1pbnVzZXNfdGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0Q=»]